Pomoc usługi HP Deskjet 2510 All-in-One Printer series

background image

HP Deskjet 2510 All-in-One series

background image
background image

Spis tre

ś

ci

1 W jaki sposób?

...................................................................................................................................................................3

2 Zapoznanie z HP Deskjet 2510

Elementy drukarki.................................................................................................................................................................5
Funkcje panelu sterowania...................................................................................................................................................6
Kontrolki stanu......................................................................................................................................................................6

3 Druk

Drukowanie dokumentów.....................................................................................................................................................9
Drukowanie zdj

ęć

...............................................................................................................................................................10

Drukowanie na kopertach...................................................................................................................................................10
Wskazówki przydatne w trakcie drukowania......................................................................................................................11

5 Kopiowanie i skanowanie

Kopiowanie dokumentów lub zdj

ęć

....................................................................................................................................21

Skanowanie do komputera.................................................................................................................................................22
Wskazówki przydatne w trakcie kopiowania......................................................................................................................23
Wskazówki przydatne w trakcie skanowania.....................................................................................................................24

6 Praca z kasetami drukuj

ą

cymi

Sprawdzanie szacowanego poziomu atramentu................................................................................................................25
Zamawianie kaset..............................................................................................................................................................25
Wymiana kaset...................................................................................................................................................................26
Korzystanie z trybu jednego pojemnika..............................................................................................................................28
Cartridge warranty information...........................................................................................................................................28

7 Interfejsy komunikacyjne

Po

łą

czenie USB (bez sieci)................................................................................................................................................29

Pod

łą

czanie nowej drukarki................................................................................................................................................29

8 Rozwi

ą

zywanie problemów

Poprawianie jako

ś

ci druku..................................................................................................................................................31

Usuwanie zaci

ę

cia papieru.................................................................................................................................................32

Nie mo

ż

na drukowa

ć

..........................................................................................................................................................34

Pomoc techniczna firmy HP...............................................................................................................................................37

9 Informacje techniczne

Uwaga................................................................................................................................................................................39
Dane techniczne.................................................................................................................................................................39
Program ochrony

ś

rodowiska.............................................................................................................................................41

Informacje prawne..............................................................................................................................................................45

Indeks

......................................................................................................................................................................................49

1